Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Szukaj

Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody BIGrupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. wraz ze Powiatem Piaseczyńskim oraz Zespołem Szkół Specjalnych uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji”.
Projekt jest współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021
Projekt będzie realizowany w okresie 01.03.2022-31.12.2023. przez ZSS w Pęcherach w partnerstwie z GSD Europlus Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Szkoły Kultury Polskiej w Trondheim. Projekt przyczyni się do rozwijania edukacji włączającej poprzez zmniejszenie ryzyka niepowodzeń szkolnych, izolacji społecznej, lęków, wycofania i depresji dzieci z niepełnosprawnościami, które zostaną objęte zajęciami realizowanymi z wykorzystaniem metody Integracji Bilateralnej. Autorska modyfikacja Programu Szkolnego Bilateralnej Integracji to 26 tygodniowy program zajęć, w którym każdy z uczniów będzie uczestniczył w trzech sesjach terapeutycznych tygodniowo (w tym 2 sesje indywidualne i 1 sesja grupowa). Zajęcia będą realizowane według autorskich scenariuszy sesji indywidualnych i grupowych opracowanych w ramach projektu. W celu zweryfikowania skuteczności zastosowanego modelu wsparcia w odniesieniu do poprawy funkcjonowania (w obszarze motorycznym, poznawczym i społecznym) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, zostaną przeprowadzone badania z zastosowaniem metody eksperymentu naturalnego. Rezultatem projektu będzie wydanie, na podstawie wyników badań, dwóch produktów: podręcznika oraz artykułu naukowego (w dwóch wersjach językowych). Oba rezultaty zostaną nieodpłatnie udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom i będą mogły być wykorzystywane przez placówki edukacji. W ramach projektu zostaną zrealizowane 2 wydarzenia upowszechniające.
 
Wartość projektu: 94 829,00 EUR
Wysokość dofinansowania: 94 829,00 EUR
Termin realizacji projektu: 01.03.2022-31.12.2023

 

« Wstecz