Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Masz pytania? Tel: (22) 320 54 40 lub E-mail: info[małpa]gsdeuroplus.pl

Szukaj

Rozwój edukacyjny
Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. wraz z Partnerami uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Rozwój edukacyjny dzieci z wiejskich szkół podstawowych w powiecie sokołowskim”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Partnerami Projektu są:
• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Niecieczy, organ prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową w Niecieczy,
• Teresa Frączak, osoba prowadząca Zespół Szkół w Dzierzbach,
• Ewa Głuszczak i Marianna Król, osoby prowadzące Szkołę Podstawową w Bujałach.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przydatnych w przyszłości na rynku pracy 96 uczniów z trzech szkół podstawowych powiatu sokołowskiego (35 uczniów SP w Bujałach, 26 uczniów SP w Dzierzbach, 35 uczniów Niepublicznej SP w Niecieczy). W ramach projektu realizowane będą:
 dodatkowe zajęcia z j. angielskiego i rosyjskiego, informatyki, przedsiębiorczości, zajęcia matematyczno-przyrodnicze oraz taneczno-teatralne,
 wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik wraz z warsztatami w Teatrze Robotycznym, Teatrze Wysokich Napięć i Planetarium,
 studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli (dla 28 osób).

W ramach Projektu w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki (materiały edukacyjne oraz multimedialne) zostaną doposażone pracownie przedmiotowe. Zakupiony zostanie także sprzęt do pracowni informatycznych.

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz postaw przedsiębiorczych. Nauczyciele będą mieć możliwość nabycia kompetencji i doskonalenia swoich umiejętności w korzystaniu z najnowszych narzędzi wspierających edukację oraz budowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i właściwych postaw.

Wartość projektu: 450 327,50 zł
Wysokość dofinansowania: 427 811,12 zł
Termin realizacji projektu: 01.08.2017 - 30.06.2019

« Wstecz