Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Masz pytania? Tel: (22) 320 54 40 lub E-mail: info[małpa]gsdeuroplus.pl

Szukaj

Start na studiaGrupa Szkoleniowo Doradcza Europlus w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Więcej umiemy, bez stresu na studia startujemy” dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 8.1. Ograniczenie i przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolonej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 80 uczniów (spośród 100 objętych wsparciem) oraz podniesienie poziomu kompetencji i/lub kwalifikacji 9 nauczycieli (spośród 10 objętych wsparciem) poprzez realizację programu wsparcia dla uczniów i nauczycieli.

W ramach projektu realizowane będą:

  •  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z j.angielskiego, matematyki, fizyki, biologii oraz przedsiębiorczości,
  •  dodatkowe zajęcia pozaszkolne w formie: wyjazdów edukacyjnych (m.in. do Centrum Nauki  Kopernik, Ogrodu Botanicznego w Poznaniu), udziału w wykładach na uczelniach oraz ćwiczeniach laboratoryjnych w PWSZ w Gnieźnie,
  •  kursy doszkalające dla nauczycieli,
  •  doposażenie pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

W ramach projektu uczniowie Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącego nabędą lub rozwiną kompetencje kluczowe niezbędne do zdania egzaminów maturalnych na poziomie dającym możliwość dalszej nauki na wyższych uczelniach. Dodatkowe zajęcia rozwiną u uczniów także właściwe postawy, takie jak kreatywność, innowacyjność, praca w grupie. Nauczyciele nabędą kompetencje i kwalifikacje z obszarów stosowania metod i form nauczania sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności.

Wartość projektu: 250 690,59 zł
Wysokość dofinansowania: 238 156,06 zł
Termin realizacji projektu: 01.03.2017 - 31.07.2019

« Wstecz