GSD Europlus to ugruntowana na rynku spółka, której misją jest zapewnienie najwyższej jakości kompleksowych usług doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Działalność doradcza GSD Europlus koncentruje się na pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, w tym dotacji unijnych, na realizację zarówno projektów „miękkich”, skoncentrowanych na rozwoju kapitału ludzkiego, jak i projektów „twardych”, ukierunkowanych na rozwój posiadanej infrastruktury.

Dzięki wysokim kwalifikacjom i dużemu doświadczeniu członków naszego zespołu jesteśmy w stanie zagwarantować kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskania środków pomocowych Unii Europejskiej oraz zarządzania projektami, które otrzymały wsparcie.

Opracowujemy strategie pozyskiwania finansowania, przygotowujemy dokumentację aplikacyjną, zajmujemy się rozliczaniem projektów oraz zadaniami związanymi ze sprawozdawczością z realizacji projektów.

 • 1985

  Start with a small service

  This was the time when we started our company. We had no idea how far we would go, we weren’t even sure that we would be able to survive for a few years. What drove us to start the company was the understanding that we could provide a service no one else was providing.

 • 1990

  First employees

  This was the first period when Consulting WP actually felt like it would stick around for a while. We realized we were growing more stable and expanding at the same time. We needed a new office as we had severely outgrown the last one. We started scouting for a new location.

 • 2001

  First recognition

  By this time we were a well known name within the industry. We had been prominent members of the industry for more than 16 years and worked for some of the biggest clients in the industry; we weren’t dismissed by anyone because we could not be dismissed by anyone.

 • 2015

  Consulting wp — corporation or family

  Our journey has only brought us higher. Information Technology completely changes the way we analyze and present data. We have embraced new technologies and have ensured that our clients receive cutting edge analytics. As we go on towards the future we intend to exploit the full potential of new technologies to power our services.

Nasze działania obejmują:

 • poszukiwanie możliwości dofinansowania z UE, monitoring dostępnych funduszy i środków finansowych,
 • wybór najkorzystniejszych źródeł finansowania,
 • sporządzanie wniosków aplikacyjnych,
 • kompleksowe przygotowanie projektów pod konkretne działania,
 • zarządzanie projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • doradztwo w zakresie rozliczeń, sprawozdawczości i monitoringu,
 • przygotowywanie wniosków o płatność,
 • bieżące konsultacje i doradztwo dla klienta,
 • monitoring i ewaluacja projektu.

Jak pracujemy?

GSD Europlus to zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów, trenerów i konsultantów.

Stale pracujemy nad tym, aby nasi pracownicy wciąż poszerzali swoje kompetencje i byli doskonale zorientowani w nieustannie zmieniających się przepisach, rozwiązaniach czy trendach, które mogą mieć wpływ na możliwości rozwoju naszych klientów. Łączy nas determinacja, pasja oraz dążenie do osiągania satysfakcjonujących rezultatów w naszej codziennej pracy.

W GSD Europlus pracują doświadczeni specjaliści od pozyskiwania unijnego wsparcia, rozliczania projektów, prowadzenia badań, organizacji szkoleń.

Praca u nas to wyzwanie, pozwalające stale się rozwijać, zdobywać nowe doświadczenia, realizować nowatorskie projekty i współpracować z firmami – liderami w swoich branżach.

Oferujemy Państwu wsparcie doradcze w zakresie przygotowania i realizacji wniosków finansowanych z funduszy europejskich.

GSD Europlus realizuje również własne projekty, dotyczące m.in. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, kształcenia ustawicznego, projekty oświatowe (w tym dotyczące szkolnictwa zawodowego), przeciwdziałania wykluczeniu zawodowemu i społecznemu, rozwoju zawodowego, projekty szkoleniowe adresowane do określonych grup pracowników, projekty dotyczące rozwoju strategii przedsiębiorstw w danych obszarach. Nasze projekty są adresowane zarówno do osób indywidualnych, jak i podmiotów prywatnych i publicznych.

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie wspólnego aplikowania o fundusze szkoły, placówki oświatowe, firmy szkoleniowe, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe oraz przedsiębiorstwa. Zakres i forma współpracy jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Partnerem w zależności od jego oczekiwań i potrzeb.

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?