Mój region – moja przyszłość

Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. wraz z GYM4YOU Aleksandra Antos-Sebzda uzyskała dofinansowanie na realizację projektu “Mój region – moja przyszłość – świętokrzyska aktywizacja zawodowa mieszkańców”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i nabycie kwalifikacji poprzez 199 osób dorosłych z województwa świętokrzyskiego poprzez realizację wsparcia szkoleniowego obejmującego kursy z obszaru zdrowego odżywiania i trybu życia.

W ramach projektu realizowane będą następujące kursy:

  • Instruktor sportów siłowych (dla 100 osób),
  • Instruktor odnowy biologicznej (dla 50 osób),
  • Konsultant ds. dietetyki i żywienia dzieci (dla 70 osób).
  • Kursy zakończone są egzaminami potwierdzającymi uzyskanie uprawnień i podwyższenie kwalifikacji.

Wartość projektu: 797.000 zł
Wysokość dofinansowania: 693.390 zł
Termin realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2021

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?