Nauka nie poszła w las!

Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Nauka nie poszła w las! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Wsparcie w ramach Projektu otrzymają:

  • Technikum Leśne w Garbatce-Letnisko,
  • Szkoła Branżowa I Stopnia w Garbatce-Letnisko,

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia min. 81 uczniów i uczennic ze wskazanych szkół. W ramach projektu realizowane będą:

  • zajęcia specjalistyczne dla uczniów,
  • zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i
  • umiejętności uniwersalnych,
  • doradztwo zawodowe,
  • staże uczniowskie.

W ramach Projektu Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku zostanie doposażony w sprzęt IT oraz narzędzia do realizacji kształcenia praktycznego.
Dodatkowo szkoleniami objęci zostaną nauczyciele szkół.

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz postaw przedsiębiorczych. Pomogą także rozwinąć kompetencje niezbędne w przyszłości na rynku pracy.

Wartość projektu: 674 462,50 zł
Wysokość dofinansowania: 538 492,50 zł
Termin realizacji projektu: 01.03.2023 – 31.12.2023

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?