Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Izabelinie bez barier

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że wraz z Gminą Izabelin, jako Partner w Projekcie, uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Izabelinie bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 123 dzieci (65DZ/58CH), w tym 4 dzieci z niepełnosprawnościami (4CH) z Gminnego Przedszkola im. ks. A. Fedorowicza w Izabelinie.

W ramach projektu realizowane będą:

  • dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów
  • kursy i szkolenia nauczycieli

Realizowane zajęcia mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach Projektu zostanie dostosowane przedszkole do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, poprzez adaptację pomieszczenia na salę Doświadczania wiata/ salę do SI, doposażenie sali do SI (m.in. kącik lustrzany, domek sensoryczny, poduchy do leżenia, materace, podświetlany blat)) oraz zakup magicznego dywanu, doposażenie Sali gimnastycznej do zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej, a także zakup pomocy do zajęć z dziećmi ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi.

Wartość projektu: 428.984,13 zł
Wysokość dofinansowania: 343 144,13 zł
Termin realizacji projektu: 01.06.2020-31.08.2021

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?