Rozwój edukacji w Gminie Bodzechów

Szkoła Podstawowa w Jakubowie, Szkoła Podstawowa w Mistowie, Szkoła Podstawowa w Wiśniewie uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „W Jakubowie czyli w Europie – kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Jakubów”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.1.1 Edukacja ogólna.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przydatnych i ułatwiających w przyszłości funkcjonowanie na rynku pracy przez 293 uczniów (140DZ/153CH) z 3 szkół podstawowych z obszaru wiejskiego Gminy Jakubów, poprzez realizację do XII.2023 r. programu wsparcia obejmującego realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla 61 nauczycieli, wyjazdów edukacyjnych, a także doposażenie szkół w nowoczesne narzędzia do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, narzędzia TIK oraz pomoce do prowadzenia zajęć projektowych.

W ramach projektu przewidziana jest realizacja poniższych zajęć (różne zajęcia w różnych szkołach):

  • Zajęcia teatralno- językowe
  • Zajęcia matematyczne
  • Zajęcia językowe: j. angielskiego
  • Zajęcia przyrodnicze
  • Zajęcia fizyczno- przyrodnicze
  • Zajęcia chemiczne
  • Zajęcia IT- kodowanie
  • Zajęcia IT- robotyka i projektowanie
  • Zajęcia przedsiębiorczości
  • Warsztaty astronomiczne

Wartość projektu: 486 366,89 zł
Wysokość dofinansowania: 436 744,89 zł
Termin realizacji projektu: 01.08.2023-31.12.2023

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?