Rozeznanie rynku 3/P – zakup doposażenia pracowni zawodowej

W związku z realizacją projektu „Profesjonalni na rynku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii” RPMA.10.03.01-14-e020/20, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup doposażenia do pracowni zawodowej.

Rozeznanie dotyczy zakupu doposażenia do pracowni zawodowej niezbędnego do realizacji zajęć w ramach projektu.

Rodzaj doposażenia zaplanowanego do zakupu wraz ze wskazaniem ilości wskazano w załączniku do rozeznania – Rozeznanie 3/P.

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?