Rozeznanie rynku – dostawa sprzętu IT w Garbatce

W związku z realizacją projektu „Nauka nie poszła w las! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku” RPMA.10.03.01-14-i939/22, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup sprzętu IT dla wskazanej placówki edukacyjnej.

Szczegołowe informacje w załączniku.

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?