Wiem, rozumiem, działam! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie

Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wiem, rozumiem, działam! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dziecii młodzieży, 10.1.1 Edukacja ogólna.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przez 70 uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie poprzez realizację do XII.2023r. programu wsparcia obejmującego realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, a także doposażenie Szkoły Podstawowej w Izabelinie w narzędzia do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W ramach projektu realizowane będą:

  • doposażenie pracowni przedmiotowych i materiałów do zajęć dla uczniów,
  • realizacja zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych oraz kółek zainteresowań dla uczniów,
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli,

Wartość projektu: 336 510,75 zł
Wysokość dofinansowania: 302 730,75 zł
Termin realizacji projektu: 01.08.2023-31.12.2023

Szukasz doświadczonych specjalistów ds. pozyskiwania dotacji i środków unijnych?